Hoewel wij onze uiterste best doen deze website up to date en compleet te houden kunnen wij geen enkele garantie geven inzake de juistheid of volledigheid van de gegevens. Evenmin dragen wij verantwoording over extern gekoppelde gegevens. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de site, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of onterecht, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site en of het gebruik van gegevens van de site.