Lees hieronder waarom het betalen van belastingen belangrijk is voor een bedrijf en andere belangrijke sectoren voor de ontwikkeling van de infrastructuur, het vervoer, de huisvesting etc.

Heeft u last van Belastingdienst storingen? Klik dan hier om contact op te nemen.

Belang van belasting voor bedrijven

Om het bedrijfsleven in het land te laten floreren, moet er een goede infrastructuur zijn, zoals wegen, telefoons, elektriciteit, enz. Deze infrastructuur wordt ontwikkeld door de overheid of door nauwe betrokkenheid van de overheid. Wanneer de overheid geld van de belastingen int, ploegt zij dit geld in de ontwikkeling van deze infrastructuur en bevordert zij op haar beurt de economische activiteit in het hele land.

Het concept van belastingheffing is ook belangrijk voor bedrijven, omdat overheden dit geld weer in de economie kunnen financieren in de vorm van leningen of andere financieringsvormen.

Belastingen helpen de levensstandaard in een land te verhogen. Hoe hoger de levensstandaard, hoe sterker en hoger het consumptieniveau waarschijnlijk is. Bedrijven floreren als er een markt is voor hun producten en diensten. Met een hogere levensstandaard zouden bedrijven ook verzekerd zijn van een hogere binnenlandse consumptie. Belastingen zijn essentieel en elke burger moet er de vruchten van plukken. Daarom is het belangrijk dat de burger belasting probeert te betalen en begrijpt dat het meer is dan alleen maar een “geldgrap” van de overheid.

Andere belangrijke sectoren zijn de ontwikkeling van de infrastructuur, het vervoer, de huisvesting, enz.

Naast sociale projecten gebruiken overheden ook geld uit belastingen om sectoren te financieren die cruciaal zijn voor het welzijn van hun burgers, zoals veiligheid, wetenschappelijk onderzoek, milieubescherming, enz.

Een deel van het geld wordt ook gebruikt voor de financiering van projecten zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderopvang, enz. Zonder belastingen zou het voor overheden onmogelijk zijn om geld in te zamelen om dit soort projecten te financieren.

Bovendien kunnen belastingen de economische groei van een land beïnvloeden. Belastingen dragen over het algemeen bij aan het bruto binnenlands product (BBP) van een land. Door deze bijdrage helpen belastingen de economische groei te stimuleren, wat op zijn beurt weer een rimpeleffect heeft op de economie van het land; het verhogen van de levensstandaard, het verhogen van de werkgelegenheid, enz.

Regeringen gebruiken belastingen ook als een afschrikmiddel voor ongewenste activiteiten zoals het gebruik van drank, het roken van tabak, enz. Om dit te bereiken leggen de regeringen hoge accijnzen op deze producten op en als gevolg daarvan verhogen ze de kosten van deze producten om mensen te ontmoedigen om ze te kopen of te verkopen.

Lees ook: Wat zijn de voor- en nadelen van een basis autoverzekering?