Kom je in aanmerking voor de Nederlandse 30%-regeling? In dit artikel wordt uitgelegd hoe expats in Nederland aanspraak kunnen maken op een belastingvrijstelling op grond van de 30%-regeling.

Misschien heb je gehoord van de 30%-regeling die beschikbaar is voor werknemers die naar Nederland verhuizen en er gebruik van willen maken. Maar wat is de 30%-regeling in Nederland precies en hoe werkt die?

Voor meer vragen over belastingen kun je de Belastingtelefoon bellen; klik hier voor de Belastingdienst beltijden.

Wat is de Nederlandse 30%-regeling?

De 30%-regeling is een Nederlandse belastingvrijstelling voor werknemers die in het buitenland zijn ingehuurd om in Nederland te werken. Als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan, kan de werkgever je 30% van jouw loon als belastingvrije som betalen. De belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor de kosten die de werknemer maakt door buiten zijn of haar eigen land te werken.

De 30%-regeling in Nederland wordt gezien als een manier om vakbekwame expats naar het land te lokken. Het is echter de afgelopen jaren het onderwerp geweest van een politiek debat. Veel Nederlandse partijen stellen voor om de toelage te verlagen of helemaal af te schaffen. Plannen van de regering om de uitkeringsperiode te verkorten zijn op 1 januari 2019 in werking getreden, hoewel er na protesten een overgangsperiode tot januari 2021 is toegekend.

Wie kan aanspraak maken op de Nederlandse 30%-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de werknemer werkt voor een werkgever die is ingeschreven bij de belastingdienst en betaalt loonbelasting;
  • werkgever en werknemer moeten schriftelijk overeenkomen dat de 30%-regeling van toepassing is;
  • de werknemer moet uit het buitenland worden overgeplaatst of naar het buitenland worden geworven;
  • de werknemer heeft de laatste 18 van de 24 maanden bij aanwerving niet binnen 150 km van de Nederlandse grens gewoond;
  • het salaris van de werknemer voldoet aan de minimumeisen (€ 38.347 in 2020)
  • De medewerker moet beschikken over expertise die in Nederland nauwelijks voorhanden is.

Lees ook: Voordelen als je vandaag de dag naar een rijschool gaat