Categorie: Economie

Wat is een goede klantenservice?

Het verlenen van een goede klantenservice gaat grotendeels over het voldoen aan de verwachtingen van jouw klanten. Van de fase vóór de verkoop tot de fase na de verkoop moet je je voorbereiden op het leveren van kwaliteitsservice.

In de fase vóór de verkoop wil je gemakkelijk vragen beantwoorden en transparant zijn over jouw bedrijf. Wanneer het tijd is om te verkopen, moet jouw focus liggen op gemak. Dit houdt in dat je duidelijke en redelijke prijzen aanbiedt, geen opdringerige verkooptactieken toepast en de klant over het algemeen een gemakkelijke en comfortabele ervaring bezorgt.

Na de verkoop ligt de nadruk meer op beschikbaarheid en oprechtheid. Veel bedrijven zijn meer gericht op het bedienen van toekomstige klanten dan op bestaande. Bedenk echter dat dit op de lange termijn niet gunstig is. Het behouden van klanten kost vaak minder dan het verdienen van een nieuwe.

Maak gebruik van elke mogelijkheid om een goede klantenservice te bieden voor een soepeler lopende bedrijfsvoering.

Wat zijn de 3 belangrijkste dingen in klantenservice?

Kijk eens naar KWF klantenservice het doet en hoe de onderstaande aspecten je zal helpen om een stapje boven de rest te zijn.

Empathie

Hoewel snelheid en gemak essentieel zijn voor klanten, zijn velen ook op zoek naar begrip en empathie. Dus, hoe kun je jouw klantenservice verbeteren? Denk eens aan professionaliteit, geduld en menselijke verbondenheid.

Professionaliteit

Professionaliteit is de houding die je aanneemt ten opzichte van klanten, met name wanneer zij ongelukkig zijn of zich ongepast gedragen. Hoewel je hun frustraties serieus wilt nemen, moet je ze niet persoonlijk opvatten. In plaats daarvan moet je jouw bedrijf in een positief daglicht stellen en doen wat je kunt om de situatie te sussen.

Geduld

Geduld is begrijpen dat niet alle klanten hetzelfde zijn. Niet iedereen kan snel instructies begrijpen of reageren op de manier die je van hen verwacht. Als je een uitstekende service wilt verlenen, moet je flexibel en creatief zijn.

Tot slot komt de menselijke band tot stand door mensen op de eerste plaats te zetten en professionaliteit en geduld te versterken. Bij elke transactie komt de relatie die je met de klant opbouwt op de eerste plaats, niet het geld.

Lees ook: Waarom is het balanceren van banden belangrijk?

Het belang van belasting voor bedrijven en andere belangrijke sectoren

Lees hieronder waarom het betalen van belastingen belangrijk is voor een bedrijf en andere belangrijke sectoren voor de ontwikkeling van de infrastructuur, het vervoer, de huisvesting etc.

Heeft u last van Belastingdienst storingen? Klik dan hier om contact op te nemen.

Belang van belasting voor bedrijven

Om het bedrijfsleven in het land te laten floreren, moet er een goede infrastructuur zijn, zoals wegen, telefoons, elektriciteit, enz. Deze infrastructuur wordt ontwikkeld door de overheid of door nauwe betrokkenheid van de overheid. Wanneer de overheid geld van de belastingen int, ploegt zij dit geld in de ontwikkeling van deze infrastructuur en bevordert zij op haar beurt de economische activiteit in het hele land.

Het concept van belastingheffing is ook belangrijk voor bedrijven, omdat overheden dit geld weer in de economie kunnen financieren in de vorm van leningen of andere financieringsvormen.

Belastingen helpen de levensstandaard in een land te verhogen. Hoe hoger de levensstandaard, hoe sterker en hoger het consumptieniveau waarschijnlijk is. Bedrijven floreren als er een markt is voor hun producten en diensten. Met een hogere levensstandaard zouden bedrijven ook verzekerd zijn van een hogere binnenlandse consumptie. Belastingen zijn essentieel en elke burger moet er de vruchten van plukken. Daarom is het belangrijk dat de burger belasting probeert te betalen en begrijpt dat het meer is dan alleen maar een “geldgrap” van de overheid.

Andere belangrijke sectoren zijn de ontwikkeling van de infrastructuur, het vervoer, de huisvesting, enz.

Naast sociale projecten gebruiken overheden ook geld uit belastingen om sectoren te financieren die cruciaal zijn voor het welzijn van hun burgers, zoals veiligheid, wetenschappelijk onderzoek, milieubescherming, enz.

Een deel van het geld wordt ook gebruikt voor de financiering van projecten zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderopvang, enz. Zonder belastingen zou het voor overheden onmogelijk zijn om geld in te zamelen om dit soort projecten te financieren.

Bovendien kunnen belastingen de economische groei van een land beïnvloeden. Belastingen dragen over het algemeen bij aan het bruto binnenlands product (BBP) van een land. Door deze bijdrage helpen belastingen de economische groei te stimuleren, wat op zijn beurt weer een rimpeleffect heeft op de economie van het land; het verhogen van de levensstandaard, het verhogen van de werkgelegenheid, enz.

Regeringen gebruiken belastingen ook als een afschrikmiddel voor ongewenste activiteiten zoals het gebruik van drank, het roken van tabak, enz. Om dit te bereiken leggen de regeringen hoge accijnzen op deze producten op en als gevolg daarvan verhogen ze de kosten van deze producten om mensen te ontmoedigen om ze te kopen of te verkopen.

Lees ook: Wat zijn de voor- en nadelen van een basis autoverzekering?

Alles wat je moet weten over de Nederlandse 30%-regeling

Kom je in aanmerking voor de Nederlandse 30%-regeling? In dit artikel wordt uitgelegd hoe expats in Nederland aanspraak kunnen maken op een belastingvrijstelling op grond van de 30%-regeling.

Misschien heb je gehoord van de 30%-regeling die beschikbaar is voor werknemers die naar Nederland verhuizen en er gebruik van willen maken. Maar wat is de 30%-regeling in Nederland precies en hoe werkt die?

Voor meer vragen over belastingen kun je de Belastingtelefoon bellen; klik hier voor de Belastingdienst beltijden.

Wat is de Nederlandse 30%-regeling?

De 30%-regeling is een Nederlandse belastingvrijstelling voor werknemers die in het buitenland zijn ingehuurd om in Nederland te werken. Als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan, kan de werkgever je 30% van jouw loon als belastingvrije som betalen. De belastingvrije vergoeding wordt beschouwd als een vergoeding voor de kosten die de werknemer maakt door buiten zijn of haar eigen land te werken.

De 30%-regeling in Nederland wordt gezien als een manier om vakbekwame expats naar het land te lokken. Het is echter de afgelopen jaren het onderwerp geweest van een politiek debat. Veel Nederlandse partijen stellen voor om de toelage te verlagen of helemaal af te schaffen. Plannen van de regering om de uitkeringsperiode te verkorten zijn op 1 januari 2019 in werking getreden, hoewel er na protesten een overgangsperiode tot januari 2021 is toegekend.

Wie kan aanspraak maken op de Nederlandse 30%-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de werknemer werkt voor een werkgever die is ingeschreven bij de belastingdienst en betaalt loonbelasting;
  • werkgever en werknemer moeten schriftelijk overeenkomen dat de 30%-regeling van toepassing is;
  • de werknemer moet uit het buitenland worden overgeplaatst of naar het buitenland worden geworven;
  • de werknemer heeft de laatste 18 van de 24 maanden bij aanwerving niet binnen 150 km van de Nederlandse grens gewoond;
  • het salaris van de werknemer voldoet aan de minimumeisen (€ 38.347 in 2020)
  • De medewerker moet beschikken over expertise die in Nederland nauwelijks voorhanden is.

Lees ook: Voordelen als je vandaag de dag naar een rijschool gaat